Servicii.

Intreprinderi mici şi mijlocii, persoane fizice autorizate, societăţi mari
care trec prin perioade aglomerate şi au nevoie de sprijin profesionist.

Servicii contabile financiare pentru întreprinderi mici, mijlocii şi microîntreprinderi.

 • Evidenta contabila informatizată pe baza documentelor primare;
 • Completarea si depunerea declaratiilor privind obligatiile de plata catre bugetul de stat si de asigurari sociale, a deconturilor de TVA si a altor raportari si situatii contabile;
 • Intocmire si depunere bilant contabil anual si semestrial;
 • Consultanţă contabilă şi instruire privind conducerea evidenţei primare;
 • Calcul impozite şi taxe, consultanţă fiscală.

Evidenta contabila a salariilor.

 • Intocmire state de plata;
 • Consultanţă privind salarizarea, contracte de muncă, acte adiţionale;
 • Actualizare REVISAL.

Expertize contabile şi proiecte reorganizare prin fuziune / divizare.

 • Intocmire expertize judiciare şi extrajudiciare;
 • Intocmire proiecte de fuziune şi de divizare;
 • Consultanţă în contabilitatea reorganizărilor.

Infiinţări societăţi comerciale şi servicii conexe

 • Înfiinţare societate – întocmire act constitutiv, înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului, înregistrare modificări la actul constitutiv;
 • Înregistrare întrerupere de activitate, consultanţă în domeniul lichidărilor voluntare de societate.
 • Analiza situaţiei patrimoniale şi întocmirea cererii de intrare în procedura insolvenţei.